JV 2007/472, RvS 06-09-2007, BB3330, 200703496/1

Inhoudsindicatie

Ongewenstverklaring, Beleid, Termijn(en), Termijn, aanvang, Openbare orde, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Horen, in bezwaar

Samenvatting

In B1/2.2.4.1, onderdeel ‘‘Termijnen’’ (oud) Vc 2000 is een eenduidige beleidsregel gegeven omtrent de dag waarop de termijn aanvangt, gedurende welke een eens gepleegd misdrijf wordt tegengeworpen. Gelet op de daarbij vermelde peildata moet worden aangenomen dat omstandigheden die van invloed zijn geweest op de datum waartoe toepassing van de desbetreffende peildatum in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht