JV 2007/475, RvS 12-09-2007, BB3792, 200703434/1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, intrekking, Onjuiste gegevens

Samenvatting

Zoals eerder overwogen («JV» 2004/364, r.o. 2.5.1), volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 35 Vw 2000 dat voor beantwoording van de vraag of tot intrekking op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het achterhouden van gegevens, als bedoeld in art. 35 lid 1 sub a Vw 2000, kan worden overgegaan, bepalend is of bij bekendheid met de juiste gegevens…

Verder lezen
Terug naar overzicht