JV 2008/136, RvS 01-02-2008, , 200706937/1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Vluchtelingenstatus, afgeleide, Gezinshereniging, nareiscriterium, Scheiding asiel-regulier

Samenvatting

Zoals eerder overwogen («JV» 2003/433) leidt de strikte scheiding tussen asiel en regulier die uit de systematiek van de Vw 2000 volgt, ertoe dat de beoordeling van aanspraken op toelating die aan art. 8 EVRM worden ontleend, behoudens in het kader van de vraag of een vergunning, als bedoeld in art. 29 lid 1 sub e en f Vw 2000…

Verder lezen
Terug naar overzicht