JV 2008/194, RvS 19-03-2008, BC8395, 200706391/1

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Gezinsleven, Toetsing, marginale, Frankrijk

Samenvatting

De rechtbank heeft overwogen dat de door de vreemdeling aangevoerde humanitaire aspecten, met name het reële gevaar gescheiden te raken van haar echtgenoot, dermate sterk zijn dat de behandeling van haar asielverzoek door Nederland in de rede ligt en dat het gezien de voorgeschiedenis niet geheel onbegrijpelijk is dat de vreemdeling en haar echtgenoot hebben geweigerd in te stemmen met een aan Frankrijk te richten verzoek tot gezamenlijke terugname.

De Afdeling overweegt dat de uitoefening van de bevoegdheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht