JV 2008/198, RvS 27-03-2008, , 200708316/1

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Onmenselijke behandeling, Ambtsbericht, Sierra Leone

Samenvatting

Uit het ambtsbericht betreffende Sierra Leone van juni 2006 blijkt weliswaar dat veel vrouwen in achterstandposities, dan wel vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld en die niet meer welkom zijn bij hun families, hun toevlucht zoeken tot prostitutie om voor zichzelf en hun kinderen een inkomen te verzekeren, maar dat hieruit niet kan worden afgeleid dat voor deze vrouwen geen andere weg bestaat om zich van een inkomen te verzekeren. Uit het ambtsbericht blijkt immers…

Verder lezen
Terug naar overzicht