JV 2008/279, RvS 11-06-2008, BD3627, 200706886/1

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Aan uitzendbureau C. is een boete van € 19.000 opgelegd wegens overtreding van de artt. 2 lid 1 en 15 lid 1 Wav.

1. C. is formeel werkgever van de vreemdelingen, nu zij hen heeft uitgeleend aan S., feitelijk werkgever van de vreemdelingen. Anders dan C. betoogt, dient de formeel werkgever ook als vergunningplichtig werkgever in de zin van de Wav te worden aangemerkt. Voor zover C. onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht