JV 2011/405, EFTA Court 26-07-2011, , E-4/11 (met annotatie van prof. mr. C.A. Groenendijk)

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Liechtenstein, Richtlijn, Verblijfs-, Vrij verkeer van personen, Middelen van bestaan

Samenvatting

Het EFTA Court beantwoordt het verzoek van het Verwaltungsgerichtshof in Lichtenstein om een advies als volgt:

Art. 16 lid 1 Verblijfsrichtlijn dient zo uitgelegd te worden dat een EER-burger met het recht op permanent verblijf, die gepensioneerd is en een uitkering ontvangt in de EER-staat van ontvangst, een recht heeft op gezinshereniging zelfs als het familielid ook een beroep zal doen op een uitkering. …

Verder lezen
Terug naar overzicht