JV 2013/8, HvJ EU 22-11-2012, , C-277/11 (met annotatie van mr. P. van Reenen)

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Definitie-, Aanvraag, asiel, Richtlijn, Procedure-, Voornemenprocedure

Samenvatting

Samenwerkingsplicht art. 4 lid 1 Definitierichtlijn.

 

In antwoord op de vraag (*) van de High Court of Ireland (Ierland) verklaart het Hof voor recht:

1. De in art. 4, lid 1, tweede zin, Richtlijn 2004/83/EG neergelegde plicht tot samenwerking van de betrokken lidstaat met de asielzoeker kan niet aldus worden uitgelegd dat, indien een vreemdeling om de subsidiaire-beschermingsstatus…

Verder lezen
Terug naar overzicht