JV 2016/135, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:647, 201504650/1/V6 (met annotatie van mr. M.A.G. Reurs)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Kennismigrant, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Als houder geldige vergunning kennismigrant niet aan looncriterium voldoet, dan kan werkgever een boete voor werken zonder TWV worden opgelegd.

De vreemdeling voldeed volgens het boeterapport niet aan het vereiste looncriterium voor kennismigranten, zodat A. over een tewerkstellingsvergunning diende te beschikken. Van toepassing is de Wav zoals deze luidde tot 1 april 2014.

1. De door A. gestelde, aan de vreemdeling betaalde vergoedingen dan wel het nog te betalen…

Verder lezen
Terug naar overzicht