JV 2017/136, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1109, 201604740/1/V1 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, aanvraag, Aanvraag, nieuwe, Onjuiste gegevens, Richtlijn, Gezinsherenigings-

Samenvatting

Onjuiste gegevens en wachttermijn; art. 16 lid 1 sub i Vw 2000 en art. 3.77 lid 7 Vb 2000 onverbindend wegens strijd met art. 16 lid 1 sub a Gri.

Uit art. 16 lid 2 aanhef en sub a Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG volgt niet dat een lidstaat die reeds gebruik maakte van de hierin neergelegde bevoegdheid, een nieuwe aanvraag…

Terug naar overzicht