JV 2017/196, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Grote Kamer) 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1819, 201603422/1/V6 (met annotatie van mr. dr. P.J. Krop)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Vrij verkeer van diensten, Richtlijn, Detacherings-, Bewijslast

Samenvatting

Onterechte Wav-boete gelet op tegenstrijdige verklaringen in boeterapport.

64 Roemenen hebben voor appellante (opdrachtnemer) arbeid verricht zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning (TWV) was afgegeven. Vrijstelling van de TWV-plicht als buitenlandse dienstverrichters zou niet van toepassing zijn omdat de dienstverrichting door bedrijf D (onderaannemer) aan bedrijf C (hoofdaannemer) bestond uit ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in…

Verder lezen
Terug naar overzicht