JV 2017/207, RvS 10-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2162, 201701623/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, Duitsland, Vertrek, zelfstandig

Samenvatting

Geen verplichting om verzoek vreemdeling om Dublinoverdracht op eigen initiatief altijd te honoreren.

De aanvraag is buiten behandeling gesteld omdat Duitsland verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielprocedure. Duitsland heeft met het overnameverzoek ingestemd en medegedeeld: “Eine freiwillige Ausreise ist in diesem Fall nicht möglich”. In het besluit heeft de SvV&J opgenomen dat hierdoor de mogelijkheid om zelfstandig naar Duitsland te vertrekken is vervallen, ondanks de toezegging van zelfstandig vertrek in…

Verder lezen
Terug naar overzicht