JV 2017/210, RvS 25-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2293, 201701853/1/V1

Inhoudsindicatie

Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Opvang, Vertrekplicht, Onmenselijke behandeling, Libanon, Koppelingswet, Inreisverbod, Gezinsleven

Samenvatting

Geen officiële onverschilligheid omdat vreemdeling verblijfsvergunning regulier kan aanvragen.

De vreemdeling verblijft sinds 2000 in Nederland. Zijn asielaanvragen uit 2000 en 2011 zijn afgewezen omdat art. 1F Vluchtelingenverdrag van toepassing is (VK Arnhem 10 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1283, en ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4088). Tegen hem is een…

Verder lezen
Terug naar overzicht