Kadaster ook voor bodemvervuiling (2002.24.2156)


Bespreking van de wijze waarop bodemverontreiniging via het Kadaster kenbaar is.

Bij het onderzoek naar de vraag of in een bepaalde onroerende zaak bodemverontreiniging aanwezig is kan het Kadaster hulp bieden. De Wet bodembescherming regelt in art. 55 de kadastrale registratie van meldingen en door het bevoegde gezag afgegeven beschikkingen met betrekking tot de ernst van de verontreiniging en de urgentie van sanering van vervuilde percelen. Datzelfde geldt voor afgegeven onderzoeks- en saneringsbevelen. Op een kadastrale kaart worden de percelen weergegeven waarop de beschikkingen en bevelen betrekking hebben. …

Verder lezen
Terug naar overzicht