Naar de inhoud

Kamerdebat over OCW-begroting 2017

In het Kamerdebat over de begroting van OCW voor 2017 zijn onder andere de volgende moties aangenomen:

  • de motie-Duisenberg c.s. verzoekt de regering om in samenspraak met de betrokken organisaties, de VO-raad en alle sectororganisaties in het vervolgonderwijs tot landelijke normen te komen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen;

  • de motie-Rog/Mohandis verzoekt de regering in overleg te treden met in ieder geval de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM), het Netwerk Burgerschap van de MBO Raad, het practoraat Burgerschap en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), teneinde te komen tot verankering van kritische denkvaardigheden en mensenrechten in aansluiting op maatschappijleer in het vmbo, als vast onderdeel van de verplichting voor scholen om burgerschapsonderwijs aan te bieden en te bezien of het Examenbesluit WEB hier nadere aanpassing op behoeft;

  • de motie-Vermue c.s. verzoekt de regering om in de wet een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo vast te leggen en met meer maatwerk en begeleiding perspectief te bieden op een soepele en kansrijke doorstroom van vmbo naar havo;

  • de motie-Grashoff/Vermue verzoekt de regering te onderzoeken hoe meer brede brugklassen te realiseren zijn, wat daar financieel voor nodig is en hierover voor 1 februari 2017 een voorstel naar de Kamer toe te zenden.

Zie: http://iturl.nl/snL9DwN