Kamerstuk 2009-2010, 32123-XI nr. 74: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Uitstel…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Uitstel actieplan geothermie (motie Samsom c.s, 32123 XI, nr. 40)

Gepubliceerd op: 10-06-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht