Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 15: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat vergunningen voor windparken op zee die eerder zijn verleend, pas komen te vervallen op het…

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat vergunningen voor windparken op zee die eerder zijn verleend, pas komen te vervallen op het moment dat het eerste kavelbesluit onherroepelijk wordt en dat regelt dat artikel 12 tot dat moment niet van toepassing is.

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht