Kamerstuk 2015-2016, 34079 nr. 8: Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese…

Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije; Advies van andere adviesorganen; Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een advies over het voorstel van wet van het lid Voortman tot vastlegging van de rechten die vreemdelingen ontlenen aan het associatierecht EEG-Turkije

Gepubliceerd op: 09-06-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht