Naar de inhoud

Kan fraudeur verhaal voorkomen door vermogen in een stichting onder te brengen? HR houdt de poot stijf met betrekking tot vereenzelviging

De Hoge Raad bevestigt dat vereenzelviging van (rechts)personen slechts in uitzonderlijke gevallen wordt aangenomen. Dit sluit een onrechtmatige daad uit hoofde van misbruik van identiteitsverschil niet uit. Het oordeel van het hof dat hiervan geen sprake is, is gelet op de feiten onbegrijpelijk. Ook had het hof moeten onderzoeken of een op zichzelf toelaatbare handeling mogelijk toch als onrechtmatig profiteren van fraude en/of ongerechtvaardigde verrijking kan worden aangemerkt.

Inleiding

Het is 2005 en we bevinden ons op Sint Maarten. X verwerft via zijn werkgever, hotelexploitant Resort of the World N.V., een zonnige villa voor een gunstige prijs. Hij bewoont de villa samen met zijn vrouw. Op een dag pakken donkere wolken zich samen boven X; na een dienstverband van twaalf jaar ontslaat Resort of the World hem op staande voet wegens fraude en vordert ruim $ 1,2 miljoen aan schadevergoeding. Het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten wijst de schadevergoedingsvordering op X toe. Gelukkig heeft X destijds de fiscalist van Resort of the World ingeschakeld. Die heeft toen Maple Leaf voor hem opgericht, een stichting particulier fonds naar het recht van Sint Maarten, die de villa in eigendom heeft verkregen. Omdat X onvoldoende verhaal biedt, spreekt Resort of the World ook Maple Leaf aan. Haar vordering wordt echter zowel door het gerecht als het Gemeenschappelijk Hof van Justitie als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Even lijkt het erop dat voor X achter de wolken de zon schijnt, maar Resort of the World krijgt bij de Hoge Raad uiteindelijk toch deels gelijk.

Het arrest wordt hierna besproken aan de hand van de vier grondslagen die Resort…