Kan ik nog van mijn BV af? (1996.48.3451)


Het belangrijkste argument om terug te keren uit de BV is gelegen in het verschil in belastingheffing met IB-ondernemingen. Als de gecombineerde druk van de vennootschapsbelasting over de winst van de BV, de latente inkomstenbelasting over de winstreserves en de inkomstenbelasting over het salaris hoger is dan de inkomstenbelastingdruk over de winst van de eenmanszaak of VOF, komt terugkeer uit de BV in beeld. Daarnaast hebben ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wetgeving de BV als rechtsvorm minder aantrekkelijk gemaakt en is het aangaan van een man/vrouw…

Verder lezen