Kankerverwekkend radioactief gas vooral in bodem Zuid-Limburg


Ruim de helft van de huizen met een te hoog radongehalte staat in Zuid-Limburg. Om de stralingsbelasting door dit radioactieve gas in woningen te verminderen, wordt een nationaal actieplan opgesteld.

Jaarlijks krijgen naar schatting 400 mensen in Nederland longkanker door blootstelling aan het radioactieve gas radon. Het grootste gevaar lopen inwoners van Zuidoost-Nederland, en met name Zuid-Limburg en het Gelderse rivierengebied.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zuid-Limburg had in de periode 2011-2014 het hoogste sterftecijfer aan longkanker, meldt het CBS. Nederland wil uiterlijk op 1 februari 2018 met een nationaal actieplan komen om de stralingsbelasting door radon in woningen te verminderen.

Radon is al langer bekend als een gas dat van nature voorkomt in de bodem – met name in Zuid-Limburgse leem – en in gesteente. Het zit ook in bouwmaterialen en beton. Het gas kan zich ophopen in onvoldoende geventileerde woningen. Daardoor kunnen de bewoners permanent zijn blootgesteld aan een zekere hoeveelheid straling.

In Zuid-Limburg – en in mindere mate in het Gelderse Rivierengebied – komt gemiddeld meer radon vanuit de bodem in de woningen terecht dan elders in Nederland. Het gas vervalt tot radioactieve stoffen die zich hechten aan zwevende stofdeeltjes in huis. Wie die inademt, kan longkanker krijgen. Rokers zijn extra kwetsbaar.

Bron: limburger.nl, 14-8-2017

Verder lezen
Terug naar overzicht