Kapitaalverzekering bij eigen BV


Verwijzing

(FBN 1993, 129)

De memorie van antwoord is verschenen bij het wetsvoorstel tot reparatie van Brede herwaardering I inzake kapitaalverzekeringen en periodieke uitkeringen (zie FBN 1993, nrs 34 en 109).

De staatssecretaris gaat daarbij in op vragen naar een vermeende leemte, namelijk de mogelijkheid van een kapitaalverzekering bij een eigen BV. Vooralsnog ziet hij onvoldoende redenen om de huidige regeling te wijzigen. De staatssecretaris merkt op dat het sluiten van een kapitaalverzekering bij een eigen BV op zich niet als oneigenlijk gebruik kan worden beschouwd…

Verder lezen