KB onteigening gemeente Midden-Delfland


Koninklijk Besluit van 23 maart 2017, nr 2017000499, inzake onteigening ingevolge Titel IV van de Onteigeningswet in de gemeente in de gemeente Midden-Delfland (onteigeningsplan Harnaschpolder Zuid). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

Reclamanten zijn bekend met een geïnteresseerd bedrijf en zijn zelf in staat om daarmee onderhandelingen aan te gaan.

Met betrekking tot het beroep op het zelfrealisatiebeginsel overweegt de Kroon in het algemeen dat bij de beoordeling van de noodzaak tot onteigening door haar zal worden getoetst of het doel waarvoor wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht