Ketenregeling

In artikel 7:668a BW is de ketenregeling opgenomen. De regeling bepaalt op welk moment elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. In een periode van twee jaar mag werkgever werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geven. Als de laatste overeenkomst de totale periode van twee jaar overschrijdt, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een losstaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege ongeacht de duur (art. 7: 667 lid 1). Is niet meer dan één arbeidsovereenkomst gesloten, dan is de ketenregeling nooit van toepassing. De ketenregeling is bedoeld om oneigenlijk gebruik van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten tegen te gaan, maar bijvoorbeeld ook van toepassing bij doorstart na faillissement. Is de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden onderbroken, dan begint een nieuwe keten. In bepaalde gevallen kan van de ketenregeling worden afgeweken. Voor 1 juli 2015 gold een andere ketenregeling.

Uitgelicht

Ontlopen ketenregeling met payroll (Taxi Dorenbos Drenthe B.V./Werknemer)
Werkgever kan werknemer niet onderbrengen in een payrollbedrijf met als enige doel de ketenregeling de ontlopen. Na drie arbeidsovereenkomsten voor de duur van één jaar tekende werknemer een contract waardoor een payrollconstructie tot stand…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Oproepovereenkomst

Opvolgend werkgeverschap

Opzegging door werkgever

Proeftijd

Statutair directeur

Transitievergoeding

Uitzendovereenkomst

Verder lezen
Terug naar overzicht