Kosten van mechanische en elektrische installaties behoren niet tot de bouwkosten


Bouwleges

Een waterschap had voor de uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van de bouwvergunning is van het waterschap een bedrag aan leges geheven, gebaseerd op een raming van de bouwkosten. Het waterschap was van mening dat de leidingen en de mechanische en elektrische installaties geen voorzieningen betroffen die ten behoeve van het gebouw als zodanig waren aangebracht, maar noodzakelijk waren voor het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat de kosten van deze installaties niet als bouwkosten kwalificeerden. Nadat de Rechtbank belanghebbende in het ongelijk had gesteld, oordeelde Hof Arnhem dat de kosten van mechanische en elektrische installaties inderdaad niet tot de bouwkosten behoorden.

Hof Arnhem 08/00244 , LJnummer: BJ7970, dd. 18-08-2009

Verder lezen
Terug naar overzicht