Landbouwvrijstelling voor boekwinst op erfpachtrecht (1998.37.3900)


In 1980 heeft BV X om niet het recht van erfpacht op een perceel grond verstrekt aan A. BV X koopt dit recht in 1994 terug voor ruim ƒ 100.000 omdat zij de grond gaat verkopen. In geschil is of de vergoeding bij A is belast. Het Hof oordeelt dat de verkoop van de grond door BV X zakelijk is zodat gesteld kan worden dat het erfpachtrecht tussen 1980 en 1994 een waardeverandering heeft ondergaan. Deze waardestijging is toe te schrijven aan de waardeverandering van de grond, zodat…

Verder lezen