Loonvordering; toepasselijkheid Cao Thuiszorg?


Partijen twisten over de hoogte van de afrekening na een ontbinding zonder vergoeding die volgde op een non actiefstelling. Werknemer is in appel gegaan van de uitspraak van de kantonrechter Roermond. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zoekt voor wat betreft de verjaringsregeling aansluiting bij artikel 7:642 (oud) BW. Wat betreft de toepasselijkheid van de Cao Thuiszorg legt het Hof een beding uit de arbeidsovereenkomst uit. Duidelijk wordt dat het beding niet kan worden geclassificeerd als een ‘incorporatiebeding’.

Feiten
Werknemer is op 1 augustus 2003…

Verder lezen
Terug naar overzicht