Materieel werkgeverschap art. 7:658 lid 4 BW


Appellant is, toen hij in dienst was van A en werkzaam was op een bouwplaats in België, over een dakplaat gelopen die is afgebroken, waardoor hij op een betonnen vloer is gevallen. Hij is ernstig gewond geraakt.

Naar later bleek is C op 12 mei 2010 in staat van faillissement verklaard. Tussen partijen staat vast dat A de formele werkgever was van appellant.
De kantonrechter heeft geoordeeld dat C als materiële werkgever in de zin van art. 7:658 lid 4 BW moet worden beschouwd en…

Verder lezen
Terug naar overzicht