Medewerking ex-echtgenoot van erfgename aan verdeling was noodzakelijk


X en Y zijn de enige erfgenamen van hun moeder die in 2002 zonder testament is overleden. In 2009 hebben X en Y ten overstaan van een notaris een verdelingsovereenkomst opgesteld. Daarbij is overeengekomen dat X een vordering wegens onderbedeling heeft op Y. Thans is voor de Rechtbank onder meer in geschil of deze verdeling geldig is omdat Y was gehuwd in gemeenschap van goederen en haar huwelijk in 2006 door echtscheiding is ontbonden.

Volgens de Rechtbank heeft de verdeling van de nalatenschap plaatsgevonden op het moment dat de huwelijksgemeenschap al…

Verder lezen
Terug naar overzicht