Naar de inhoud

In memoriam prof. mr. E.A.A. Luijten

Op 17 november 2016 overleed te Heerlen prof. mr. Emilius Adrianus Antonius (Emile) Luijten op 97-jarige leeftijd. In dit ‘in memoriam’ gedenken wij, twee van zijn leerlingen en promoti, met groot respect onze leermeester, promotor en inspirator.

Emile Luijten werd op 1 juli 1919 te Wijchen geboren als oudste zoon binnen een echt onderwijzersgezin.

Zo was zijn vader ‘hoofd der school’, zoals Emile tijdens zijn hoorcolleges regelmatig vertelde. Emile verloochende zijn afkomst bij het verrichten van zijn onderwijstaken niet: kennisoverdracht aan anderen was voor hem erg belangrijk. In 1939 en 1941 legde hij de notariële staatsexamens deel I en deel II af. De Tweede Wereldoorlog was toen al uitgebroken, waardoor deel III nog even op zich liet wachten. Dit laatste - moeilijkste en beruchtste - deel van het notarieel staatsexamen legde hij in 1947 met succes af. Vanaf het begin van zijn loopbaan combineerde Emile de praktijk met de theorie. In 1955 werd hij benoemd tot voorzitter van de Afdeling Limburg van de toenmalige Broederschap der Candidaat-Notarissen, welke functie hij tot 1963 bekleedde. Hij was kandidaat- notaris in achtereenvolgens Nieuwenhagen, Sittard en Heerlen. In zijn tijd als kandidaat-notaris was hij tegelijk repetitor voor het notarieel staatsexamen.

Hij had een groot aandeel in de te Sittard gevestigde notariaatopleiding. De notariële studie was immers pas in 1959 een universitaire studie geworden. In ditzelfde jaar legde hij het doctoraal examen Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans: Radboud Universiteit) af en werd hierdoor meester in de rechten. Wie anders dan Emile Luijten kon het beste invulling geven…