Minder telefoontjes bij omgevingsdienst midden-Holland door online bodemkaarten


Sinds begin maart 2017 publiceert Omgevingsdienst Midden-Holland een groot deel van haar bodeminformatie via online kaarten. Deze atlassen geven details over onder andere bodemonderzoeken en -saneringen, bodemkwaliteit en slootdempingen. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst meerdere atlassen worden toegevoegd, zeker nu gebleken is dat het aantal telefoontjes en informatieaanvragen drastisch gedaald is sinds de kaarten online staan.

Bernd van den Berg is beleidsadviseur bodem bij de Omgevingsdienst. Hij legt uit dat de bodematlassen die met behulp van GeoWeb worden gemaakt en ontsloten, het begin zijn van een groeimodel. “We zijn nu begonnen met het thema bodem, omdat daar de behoefte het grootst was. Maar op termijn willen we ook onze milieuvergunningen, geluidsniveaus, archeologie en dergelijke op een vergelijkbare manier in online atlassen ontsluiten.”

De grootste doelgroep van de bodeminformatie zijn makelaars die bij de aankoop en verkoop van panden de bodeminformatie willen bekijken, weet Van den Berg. “Op jaarbasis gaat het zeker om zo’n 1500 verzoeken om bodeminformatie. Dat was 10 jaar geleden al zo. Vandaar dat we toen een geautomatiseerde module hebben laten ontwikkelen. Op basis van een adres en bijbehorende gis-gegevens stelde het systeem dan een pdf-document samen met een bodemrapport. Dat was voor makelaars genoeg. Het systeem zat gekoppeld aan een betaalsite. Voor 30 euro was zo’n rapport te koop. Op zich werkte het systeem prima.”

Ook andere doelgroepen maakten gebruik van de betaalde module. Bodemadviesbureaus konden bijvoorbeeld de historische informatie raadplegen van de locaties waar zij bodemonderzoek wilden gaan doen. Kabel- en leidingbedrijven konden in het kader van de arbeidsomstandigheden van…

Verder lezen
Terug naar overzicht