Minderjarige met een aandelenlease-overeenkomst (2011.14.2003)


Ouders sluiten op naam van hun minderjarig kind van toen vier maanden oud een aandelenleaseovereenkomst met Aegon. Hiervoor is geen machtiging van de kantonrechter gevraagd. De overeenkomst is in 2009 wegens verstrijken van de looptijd geëindigd. Op de aandelenlease is € 4000 euro verlies geleden. De ouders hebben bij brief de vernietiging van de overeenkomst ingeroepen, omdat deze is gesloten zonder machtiging van de kantonrechter. Volgens Aegon is het beroep op vernietiging verjaard. De verjaringstermijn bedraagt drie jaren en de vordering is ingesteld na tien jaar.
Volgens…

Verder lezen
Terug naar overzicht