Modelcertificaten invoer van vlees gewijzigd


Richtlijn 96/22/EG verbiedt invoer uit derde landen van vlees of voor menselijke consumptie bestemde producten, verkregen uit dieren waaraan bepaalde stoffen zijn toegediend. In auditbezoeken aan derde landen zijn tekortkomingen vastgesteld in de naleving van deze richtlijn.

Er moeten betere garanties komen voor de invoer van vers vlees van paardachtigen, vleesbereidingen alsmede vleesproducten en daaruit geproduceerde behandelde magen, blazen en darmen wat betreft het toezicht op residuen van stoffen die zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG. Daarom moeten de gezondheidscertificaten worden gewijzigd en Beschikkingen 2000/572/EG en 2007/777/EG en Verordening (EU) nr. 206/2010 dienovereenkomstig aangepast.

 

Publicatieblad EU L 280 van 18 oktober 2016, p. 13
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1832 van de Commissie van 17 oktober 2016 tot wijziging van de modelcertificaten voor de invoer in de Unie van vleesbereidingen, vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen alsmede vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen als vastgesteld in de Beschikkingen 2000/572/EG en 2007/777/EG en Verordening (EU) nr. 206/2010 wat de gezondheidsvoorschriften voor residuen betreft

Verder lezen
Terug naar overzicht