Naar de inhoud

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Benoemingen

Rechtspraak

KB van 23 december 2015

benoeming van mr. F. Hoogendijk, thans rechter in de rechtbank Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep, tot raadsheer in laatstgenoemd gerecht met als datum van indiensttreding 1 februari 2016;

benoeming van mr. J.J. Willemsen, thans rechter in de rechtbank Rotterdam, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2016.

KB van 13 januari 2016

benoeming van mr. drs. M.J.C. Pieterse, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2016;

benoeming van mr. J.M.W. van de Sande, thans rechter in de rechtbank Gelderland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2016;

benoeming van mr. V.M.A. Sinnige, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 19 november 2015.

KB van 19 januari 2016

benoeming van mr. F.C. Burgers, thans rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2016;

benoeming van mr…