Na verwijzing: misbruik van recht bij ziekenhuisconstructie


Samenvatting

Belanghebbende, een bv, heeft omzetbelasting in aftrek gebracht met betrekking tot ziekenhuisapparatuur die op aan haar gerichte facturen staat vermeld als aan haar geleverd. Met betrekking tot de apparatuur is een verhuurovereenkomst opgemaakt tussen belanghebbende en een ziekenhuis. Volgens Hof Leeuwarden (NTFR 2002/759) was de apparatuur niet aan belanghebbende geleverd. De Hoge Raad (NTFR 2007/2156) stelde voorop dat goederen worden geleverd door de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken aan een ander over te dragen. Hof Leeuwarden is volgens de Hoge Raad ten onrechte ervan uitgegaan dat aan een ondernemer geen levering in de zin van de Wet OB 1968 plaatsvindt, indien die ondernemer bij de aankoop van goederen handelt voor rekening en risico van een ander en die ander bij de aflevering door de leverancier het volledige economische belang verwerft. Er zou volgens de cassatierechter alleen dan niet aan belanghebbende zijn geleverd indien de macht om als een eigenaar over de apparatuur te beschikken door de leverancier aan het ziekenhuis zou zijn overgedragen. Hof Arnhem diende de zaak in volle omvang opnieuw te onderzoeken. In de onderhavige verwijzingsprocedure concluderen partijen vervolgens dat hier sprake is van misbruik van recht en dat dit meebrengt dat de naheffingsaanslag moet worden verminderd tot € 71.885.

Het hof heeft dienovereenkomstig beslist.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht