Naar een vernieuwd appartementsrecht (1997.38.2351)


Bespreking van het preadvies 'Naar een vernieuwd appartementsrecht' van de hand van R.F.H. Mertens, C. Venemans en G.G.J.D. Verdoes Kleijn uitgebracht voor de ALV op 19 september 1997. Achtereenvolgens behandelt schrijver de volgende onderwerpen: Prof. Mr J.H. Beekhuis; het preadvies en de preadviseurs; het belang van het appartementsrecht; het Systeem: gemeenschap; splitsing of opstalrecht?; de akte van splitsing; het modelreglement; de ongeldige splitsing; splitsing…

Verder lezen