NBSTRAF 2006/228, Rechtbank Maastricht 15-03-2006, , 3.700576.05

Inhoudsindicatie

Bewijs, Vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek (art. 359 Sv)

Samenvatting

De opdracht tot een onderzoek van de inhoud van de rugzak van de verdachte is onbevoegd gegeven, zodat het onderzoek onrechtmatig is geweest. Het onderzoek naar de inhoud van de tas betreft geen voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv, zodat de daar omschreven sancties hier geen toepassing kunnen vinden. Het onbevoegde optreden levert schending van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte op en zonder dat onrechtmatig optreden zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht