NBSTRAF 2010/154, Rechtbank Maastricht 17-02-2010, BL4080, 3.700621.09

Inhoudsindicatie

Détournement de pouvoir, Bewijsuitsluiting, Vrijspraak

Samenvatting

Wat betreft de controle op basis van de Wegenverkeerswet 1994 is sprake van misbruik van bevoegdheid. Dit levert een zodanig vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv op dat het verkregen bewijs tegen de verdachte als onrechtmatig dient te worden beschouwd en als bewijsmiddel zal worden uitgesloten. Bij gebreke aan enig ander wettig bewijs is er onvoldoende bewijs om tot een veroordeling van de verdachte te komen (zie ook NbSr 2010, 138).

Uitspraak

De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage…

Verder lezen
Terug naar overzicht