NBSTRAF 2012/117, Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 19-01-2012, , 2285.11

Inhoudsindicatie

Detentierecht, Afwijzing verlofaanvraag

Samenvatting

Art. 20c van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, ingevolge welke de directeur aan een gedetineerde ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van de intramurale fase van de ISD-maatregel plaatsvindt, verlof kan toekennen, bevat niet de restrictie dat verlof eerst mogelijk is nadat de tenuitvoerlegging van de intramurale fase zes maanden heeft geduurd. Voor zover deze regeling is gestoeld op staand beleid, is deze beleidslijn niet nader van argumenten voorzien en kan zij niet zover strekken dat eerdere verlofverlening onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht