NBSTRAF 2016/237, Hoge Raad 01-11-2016, ECLI:NL:HR:2016:2454, 207.16

Inhoudsindicatie

Dynamische verkeerscontrole, Détournement de pouvoir

Samenvatting

Het uitoefenen van controlebevoegdheden als bedoeld in art. 160 leden 1 en 4 Wegenverkeerswet 1994 dient verband te houden met de naleving van de bij of krachtens de WVW 1994 gegeven voorschriften. Indien daadwerkelijk inzage is gevorderd in het rijbewijs en/of de kentekenpapieren van het voertuig, mag worden aangenomen dat de bevoegdheden van art. 160 leden 1 en 4 WVW 1994 zijn uitgeoefend ter controle van de naleving van de bij of krachtens de WVW 1994 vastgestelde voorschriften. Zolang een…

Verder lezen
Terug naar overzicht