NBSTRAF 2017/189, Hoge Raad 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:644, 3755.15 (met annotatie van mr. S.R. Bakker)

Inhoudsindicatie

Diefstal, Heling, Witwassen, Motivering

Samenvatting

Verdachte heeft de buit afkomstig van een woninginbraak voorhanden. De HR geeft – met verwijzing naar eerdere arresten – algemene beschouwingen over de bewezenverklaring van diefstal van een gestolen goed dat de verdachte voorhanden heeft, dan wel de kwalificatie van een dergelijk feit als heling (en de hieraan in de weg staande heler-steler-regel), dan wel als (schuld)witwassen (en de hiervoor geldende nadere motiveringseisen in geval het goed “onmiddellijk” uit eigen misdrijf…

Terug naar overzicht