NBSTRAF 2017/201, Hoge Raad 09-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:827, 4213.15

Inhoudsindicatie

Afwezigheid van alle schuld

Samenvatting

In aanmerking genomen dat het door de raadsvrouwe van de verdachte gevoerde verweer in de kern slechts inhoudt dat het voor de verdachte “onduidelijk” was of het voorhanden hebben van het minipistool geoorloofd was, getuigt het kennelijke oordeel van het Hof dat niet aannemelijk is geworden dat de verdachte ten tijde van het begaan van het feit in de overtuiging verkeerde dat zijn gedraging niet ongeoorloofd was, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk, mede gelet op de vaststelling van het…

Terug naar overzicht