NBSTRAF 2017/299, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1016, 2161.16 (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Ondervragingsrecht, Steunbewijs

Samenvatting

Een door enig persoon in verband met een strafzaak afgelegde en de verdachte belastende of ontlastende verklaring, zoals die onder meer kan zijn vervat in een ambtsedig proces-verbaal, wordt ingevolge de autonome betekenis welke toekomt aan de term “witnesses/témoins” in art. 6 lid 3 aanhef en onder d EVRM, in het perspectief van het EVRM aangemerkt als verklaring van een getuige als aldaar bedoeld. Op grond van die verdragsbepaling heeft de verdediging aanspraak op een

Verder lezen
Terug naar overzicht