NBSTRAF 2017/79, Hoge Raad 07-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:175, 1570.15

Inhoudsindicatie

Benadeelde partij, Rechtstreekse schade

Samenvatting

Vordering benadeelde partij. Gevorderde vergoeding van abonnementskosten na diefstal van mobiele telefoon. Rechtstreekse schade? Causaal verband. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2014:959: een benadeelde partij kan in het strafproces vergoeding vorderen van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden indien voldoende verband bestaat tussen het bewezenverklaarde handelen van verdachte en de schade om te kunnen aannemen dat de benadeelde door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden. ‘s Hofs oordeel dat de door de benadeelde

Verder lezen
Terug naar overzicht