NBSTRAF 2017/88, Hoge Raad 14-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:227, 1781.15

Inhoudsindicatie

Diefstal, Verduistering, Tenlastelegging, Kwalificatie

Samenvatting

Alternatieve bewezenverklaring diefstal en gekwalificeerde verduistering. Keuze is van belang voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezenverklaarde. Het Hof heeft het bewezenverklaarde gekwalificeerd als “diefstal en/of verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft”. Het Hof heeft met betrekking tot de in de tenlastelegging omschreven alternatieven (diefstal dan wel gekwalificeerde verduistering) geen keuze gemaakt. Die keuze had niet achterwege mogen blijven nu deze gelet op de aan het feit…

Terug naar overzicht