Niet geschoten altijd mis


A is enig aandeelhouder van BV. Hij is voornemens de aandelen in BV te verkopen, maar wil liever geen belasting betalen.

Onderzoek van A in de fiscale literatuur leert dat er geen winst uit aanmerkelijk belang is verschuldigd (oude regime) als de aandelen niet delen in de winstreserves van de vennootschap (HR 21 november 1979, BNB 1980/100).

De oplossing is simpel voor A. Hij laat zijn aandelen omzetten in cumulatief preferente aandelen. Bij liquidatie zal op deze aandelen niet meer worden uitgekeerd dan…

Verder lezen