Nietige constractsoverneming vastgoedportefeuille Van Lanschot


X heeft een kredietrelatie met Van Lanschot. In 2015 kondigt Van Lanschot aan een porfeuille met non-performing vastgoedleningen over te dragen aan Promontoria. De leningen van X zijn hier onderdeel van. Doordat geen sprake is van overgang van een deel van een overneming in de zin van art. 36 ABV, geldt de in dat artikel door X gegeven toestemming niet voor de contractsoverneming door Promontoria. Aangezien Van Lanschot X geen toestemming heeft gevraagd, is de contractsoverneming nietig. Daarmee ligt de zorgplicht voor klant X weer…

Verder lezen
Terug naar overzicht