Nieuwe richtlijn voor residentiële jeugdhulp


De nieuwe Richtlijn Residentiële Jeugdhulp beschrijft wat hulpverleners kunnen doen om te bevorderen dat kinderen en jongeren met ernstige problemen zich positief ontwikkelen. De richtlijn is op 14 oktober gepubliceerd.

De richtlijn is bedoeld voor residentiële jeugdhulp in leefgroepen voor de behandeling van specifieke problemen en leefgroepen waar opvoeden en opgroeien centraal staan. Belangrijk is het creëren van een positief pedagogisch klimaat, waarin hulpverleners een duidelijke structuur bieden en inspelen op de vaardigheden en de behoeften van het kind.

De richtlijn gaat nadrukkelijk in op veiligheid en het voorkomen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht