Nieuwe visie op brandveiligheid van gebouwen


Het Ministerie van VROM heeft gemeld dat om de brandveiligheid van gebouwen verder te verbeteren, architecten, bouwbedrijven, vergunningverleners, beheerders en gebruikers van gebouwen vooral naar de brandrisico’s moeten kijken en daarop maatregelen nemen, in plaats van alleen naar wettelijke voorschriften. Het ministerie stelt dat de overheid de wetten en regels bepaalt, ondersteunt en zorgt voor naleving van de regels zonder de verantwoordelijkheid van anderen over te nemen.

Een en ander is ook verwoord in de zogeheten ‘Visie op brandveiligheid’ waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Tevens is de website www.allesoverbrandveiligheid.nl gecreëerd waar alle regels en adviezen over brandveiligheid te vinden zijn. De site is volgens het ministerie bedoeld voor iedereen die zich met een gebouw bezighoudt, van het ontwerp en de bouw van het gebouw tot het gebruik ervan. Bijvoorbeeld opdrachtgevers, architecten, aannemers, beheerders enzovoort. Tevens is er een Kenniscentrum opgericht ter zake het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften en het brandveilig gebruiken van gebouwen.

(Persbericht VROM van 24 april 2009; http://www.allesoverbrandveiligheid.nl/)

Verder lezen
Terug naar overzicht