NJO 18, 8 september 2017: Erfrecht


De RC heeft zich akkoord verklaard met het feit dat de vereffenaar (notaris) geen verder onderzoek doet naar eventuele buitenlandse vermogensbestanddelen van erflater. Dit besluit kwalificeert als een aanwijzing in de zin van art. 4:210 BW. Nu erfgenamen tegen deze aanwijzing niet binnen 5 dagen beroep hebben aangetekend (art. 676b), kunnen zij de juistheid of gegrondheid van deze aanwijzing niet later alsnog aan de orde stellen.
Rechtbank Amsterdam, 3 augustus 2017, C/13/619503 / HA RK 16-443…

Verder lezen
Terug naar overzicht